ع
Home » Empowerment and Guidance Program »  


Support and Develop Cooperatives Societies
  • Location                 West Bank
  • Budget                    One Million Euro 
  • Funded by              Agence Française de Développement- AFD
  • Status                     Closed
  • Beneficiaries        22 Cooperative, 1,114 Farmer
  • Duration                2009 - 2010
  • Sector                     Capacity building