ع
Home » Food Security Improvement and Environment Preservation Program »  

Olive Trees Plantation 2015
  • Location                         West Bank
  • Budget                            $27,900
  • Funded by                     French Solidarité Organisations 
  • In partnership with   Arab Group for the protection of nature, Palestinian Voluntary Work Committee       
  • Status                            Closed
  • Beneficiaries                Farmers in 19 region
  • Duration                        2015
  • Sector                             Food security