ع
Home » Food Security Improvement and Environment Preservation Program »  


Develop and Market the Agricultural Production
  • Location                 Jenin and Nablus
  • Budget                    $51,364
  • Funded by              Welfare Association 
  • Status                     Closed
  • Beneficiaries        80 Families
  • Duration                2009 - 2010
  • Sector                     Food security