ع
Home » Food Security Improvement and Environment Preservation Program »  


Rehabilitation and Cultivation of Destroyed Agricultural Lands
  • Location                 Gaza
  • Budget                    $125,053
  • Funded by              NGO Development Center- NDC
  • Status                     Closed
  • Beneficiaries        150 Farmer
  • Duration                2012
  • Sector                     Rehabilitations and reclamation lands