ع
Home » Empowerment and Guidance Program »  


Land and rights- Cooperatives Social and Economic Development
  • Location                 Salfit, Jerusalem, Hebron, Bethlehem.
  • Budget                    €175,000
  • Funded by              Italian Cooperation 
  • Managed by           COSPE
  • Status                     Ongiong
  • Beneficiaries        25 Cooperative
  • Duration                2018- 2021
  • Sector                     Capacity building