ع
Home » Empowerment and Guidance Program »  

Tags: | UNDP |

Deprived Families Economic Empowerment Programme
  • Location                 Salfit and Qalqilya 
  • Budget                    $618,000
  • Funded by              UNDP- DEEP
  • Status                     Closed
  • Beneficiaries        75 Family
  • Duration                2016 - 2017
  • Sector                     Capacity building and economic empowerment