ع
Home » Empowerment and Guidance Program »  

Tags: | UNDP |

Students Financial Grants
  • Location                 West Bank
  • Budget                    $187,039
  • Funded by              UNDP- DEEP
  • Status                     Closed
  • Beneficiaries        Students in Palestinian Universities
  • Duration                2015 - 2016