ع
Home » Food Security Improvement and Environment Preservation Program »  


James Luis Project for Trees Plantation
  • Location                 Gaza 
  • Budget                    $2,000
  • Funded by              James Luis Foundation
  • Status                     Closed
  • Beneficiaries        Farmers
  • Duration                2018
  • Sector                     Food security