ع
Home » Food Security Improvement and Environment Preservation Program »  


Rehabilitation of Agricultural Land
  • Location                 Ya’bad and Jordan Valley
  • Budget                    11,000
  • Funded by              Association France Palestine Alsace 
  • Status                     Closed
  • Beneficiaries        Farmers in Bardala and Ya’bad 
  • Duration                2017
  • Sector                     Food security