ع
Home » Food Security Improvement and Environment Preservation Program »  


Improvement of Agricultural Water with Irrigation Ponds
  • Location                 Gaza– Central Region 
  • Budget                    $135,000
  • Funded by              Japan International Cooperation Agency- JICA
  • Status                     Closed
  • Beneficiaries        70 Farmer
  • Duration                2014
  • Sector                     Food security