ع
Home » Networking, Partnership and Joint Work Program » Empowerment and Guidance Program »  


Public Park
  • Location                 Bani Zeid, Ramallah
  • Budget                    $368,232
  • Funded by             Community participation, UNDPNDC
  • Status                     Closed
  • Beneficiaries         Local Community
  • Duration                2008 - 2010
  • Sector                     Community Development